Ved å bestille og betale for en tur med Fæmund II, samtykker du til og godtar følgende vilkår og betingelser.  Selger er Fæmund II, AS Fæmund (Org.nr.: NO911893932MVA), PB 58, 7374 Røros, Norge (referert til som AS Fæmund). Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som «du/deg».

1. BESTILLINGER OG BETALINGER

1.1 For å gjøre en bestilling og garantere at du har plass på hvilken som helst AS Fæmund-tur, må du godta vilkårene nedenfor, og betale i sin helhet. AS Fæmund godtar en bestilling under forutsetning av at all full betaling er samlet inn og holdt enten av AS Fæmund direkte, eller av en av våre autoriserte salgsagenter eller partnere. Betaling må registreres som betalt til Stripe eller Vipps, en autorisert betalingsformidler for AS Fæmund. Deretter er det Stripe eller Vipps som vil vises på kundens kontoutskrift i tilfelle et online kjøp.

1.2 Etter bekreftelse av din bestilling og mottak av full betaling, avhengig av tilgjengelighet, vil AS Fæmund reservere din plass på den valgte turen. Det er ansvaret for deg, kunden, for å sjekke nøyaktigheten av bookingen og datoen for reisen.

1.3 Når du bekrefter bestillingen din, vil AS Fæmund utstede et ordrenummer og/eller e-billett. Dette ordrenummeret kreves for å delta på den valgte turen.

1.4 Levering er skjedd når kjøperen, har mottatt bekreftelsen på epost.

2. TURBESKRIVELSE

2.1 Med mindre annet er angitt i turbeskrivelsen, gir AS Fæmund tur/retur transport på er rutefartøy.

2.2 Alle AS Fæmund-turer inkluderer et mannskap som hjelper deg med den grunnleggende logistikken på turen. Mannskapet vil hjelpe deg under ombordstigning, avstigning, hele oppholdet om bord og gi deg informasjon om anbefalinger om hva du kan gjøre og hva du kan se. Mannskapet på M/S Fæmund II er IKKE profesjonelle guider, og IKKE ansvarlig for å gi guidede utflukter, vandreturer eller annet enn råd med grunnleggende logistikk på din reise.

3. KONTRAKTERENDE PARTER

3.1 Bestillingsbetingelsene beskrevet her inneholder hele kontrakten mellom deg og AS Fæmund. Ingen representasjon, vilkår, garanti eller tilstand kan bli uttrykt eller underforstått med henvisning til annen skriving, reklame eller samtale.

3.2 Kontrakten din med AS Fæmund forbeholder seg retten til å nominere deg skiftelig til et annet selskap eller person for å ha fordel av noen eller alle bestemmelsene i denne kontrakten, som AS Fæmund deretter kan spesifisere, som om du hadde sagt ja til de aktuelle bestemmelsene direkte med det selskapet eller personen.

3.3 AS Fæmund opptrer som booking agent og kontrakter direkte med busser, hoteller og andre tjenestetilbydere.  Alle bestillinger med transportører og andre tjenesteleverandører er underlagt deres vilkår og betingelser og ansvarsbegrensninger. Det er viktig å bemerke seg at noen av disse ekskluderer ansvar for død, personskade, forsinkelse og tap eller skade på bagasje. AS Fæmund kan ikke påta seg noe ansvar for tap som følge av slike handlinger eller som et resultat av noen handling eller unnlatelse av slike tredjeparter.

4. PASSASJERANSVAR 

4.1 Det er ditt ansvar å sørge for at du har en gyldig billett til deg og reisende du har kjøpt billett for, for valgt tur. AS Fæmund er ikke ansvarlig for problemer, forsinkelser eller nektet innreise i tilfelle du ikke har gyldige reisedokumenter.

4.2 Du samtykker i å overholde autoriteten til AS Fæmund, mannskapet og lovene og forskrifter. Hvis du ikke overholder nevnte reservasjoner, vil du bli forlanget av mannskapet til å forlate turen. Du er ikke kvalifisert for refusjon under slike omstendigheter.

4.3 Det kan være tider når AS Fæmund mannskapet må ta en beslutning for sikkerhets skyld og/ eller gruppens beste. Det er en betingelse for bestilling at du overholder myndighet og beslutninger fra mannskapet til AS Fæmund. Hvis du ikke overholder eller hvis du mener mannskapet til AS Fæmund ikke er forenlig med det beste for gruppen eller jevn drift for turen, forbeholder AS Fæmund seg retten til å la deg fortsette med turen. Du samtykker at AS Fæmund har enerett til å fjerne deg fra turen når som helst, uten krav eller klager fra deg mot AS Fæmund. I et slikt tilfelle vil AS Fæmund ikke være ansvarlig for refusjon, erstatning eller merkostnader påført deg.

4.4 Det er ditt ansvar å oppfylle transporten levert av AS Fæmund på riktig måte, tid og sted for avreise. I tilfelle du mister en planlagt avgang, eventuell ekstra reisekostnader som påløpes, må betales av deg. Passasjerer som går glipp av avgangstid på grunn av forsinkelser eller avbestillinger har ikke krav på refusjon. Det er ditt ansvar å komme om bord med AS Fæmund før den angitte avgangstiden. AS Fæmund kan ikke kreves ansvarlig hvis noen tjenester vi samarbeider med er forsinket som resulterer i at du mister avgangen med AS Fæmund.

4.5 AS Fæmund kan ikke holdes ansvarlig for dine personlige eiendeler. Det er ditt ansvar for å ta vare på dine egne eiendeler. AS Fæmund kan ikke holdes ansvarlig for tap, tyveri eller skade på noen av dine personlige eiendeler, uavhengig av omstendighetene.

4.6 Produktene som tilbys av AS Fæmund er reisepakker, som består av transport. AS Fæmund sitt mannskap kan ikke tilby konstant eller spesiell oppmerksomhet eller hjelp dersom du har noen fysisk funksjonshemming som krever slik oppmerksomhet, men vil hjelpe til så langt det rekker.

4.7 Du samtykker i at AS Fæmund kan ta bilder og filmer av deg mens du er om bord på en AS Fæmund tur. Du samtykker i at disse bildene kan brukes til markedsførings formål av AS Fæmund. Disse bildene kan bruke si, men er ikke begrenset til brosjyrer, nettsteder, trykte medier og salgsfremmende videoer. Disse bildene kan brukes til publisitet og annonsering uten at AS Fæmund innhenter ytterligere samtykke eller betling for bruk av bilder.

5. LOKALE TURER OG UTFLUKTER

(Med mindre annet er angitt) Du er ansvarlig for eventuelle merkostnader.

5.1 Eventuelle turer og utflukter kjøpt av deg blir kjørt av lokale operatører, og det vil være underlagt deres vilkår og betingelser.

5.2 Lokale turer/arrangementer/aktiviteter og utflukter kjøpt gjennom Bus2Alps kan ikke refunderes og er ikke overførbar. Det er ditt ansvar å møte turen hos den utpekte avgangspunkt og tid.

5.3 Det er ditt ansvar å følge med på alle lokale tur- og ekskursjonskuponger eller billetter utstedt til deg av Bus2Alps. Mistede kuponger eller billetter kan ikke byttes.

6. FORSIKRING

6.1. Det er ingen reiseforsikring inkludert i kostnadene for noen AS Fæmund tur eller pakke, billetter, eller produkt.

6.2 AS Fæmund anbefaler på det sterkeste at du kjøper din egen reiseforsikring som dekker alle dine reiser. AS Fæmund anbefaler på det sterkeste at du er dekket av en forsikring som inkluderer: personulykke, medisinske utgifter, personlig bagasje, penger og offentlig ansvar.

7. VED MILJØ OG POLITISKE FORHOLD

7.1 AS Fæmund kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, avvik eller kanselleringer på grunn av værforhold. Ingen tur kan avbestilles eller endres av deg når som helst på grunnlag av værforhold.

7.2 AS Fæmund kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller kanselleringer pga. mekanisk svikt, eller andre problemer som kan oppstå og som er utenfor vår kontroll. Men passasjerer er velkomne til å reise på en annen dato med samme billet, så lenge det er plass, i tilfelle dette skjer. Kostandene refunderes ikke, og AS Fæmund er ikke ansvarlig for andre kostnader som oppstår med noen av disse hendelsene.

8. AVBESTILLINGER/ENDRINGER

8.1 Eventuelle nedsatte priser, tilbudspriser, salgspriser og pakkeavtaler kan ikke overføres eller refunderes.

8.2 Kampanjeturer som premier kan ikke overføres.

8.3 Alle kveldscruise eller andre arrangementsturer kan ikke overføres og refunderes ikke.

8.4 Kuponger/gavekort kan ikke refunderes.

8.5 Avbestilling/endring av en bestilling av deg må gjøres ved å kontakte AS Fæmund direkte. Det kan påløpe ekstra kostnad. Følgende bestillingsregler gjelder:

a) 14 dager eller mer før avreise gir 100% refusjon

b) Mindre enn 14 dager før avreise gir ingen refusjon. Enhver bestilling eller betaling som er gjort med mindre enn 14 dager før turen er underlagt de samme forskriftene.

8.6 Ingen refusjon vil bli gitt for ubenyttet del av billett eller delvis gjennomført tur.

8.7 Selv om det er lite sannsynlig, kan turer avbestilles/endres av AS Fæmund pga. mangel på minimum antall deltakere eller andre uforutsette omstendigheter. AS Fæmund reserverer seg retten til å avbestille/bytte turer, men ikke mindre enn 12 timer i forveien. I tillfelle en tur er kansellert/endret vil du bli varslet via e-post eller telefon.

8.8 Endrede forbehold er ikke kvalifisert for refusjon.

9. KONFLIKTLØSNING

9.1 Transport med båt går til transportklagenemda, underlagt Norsk Reiselivsforum.

9.2 For at nemda skal kunne behandle en klage, må du først ha forsøkt å løse tvisten med AS Fæmund. Hvis AS Fæmund avviser klagen, eller du ikke er fornøyd med tilbudet du har fått, kan du sende klagen til transportklagenemda.