Rutebåtene på Femunden
Dampskipselskapet Fæmund ble stiftet i 1886, og året etter gikk de til anskaffelse av et treskip. Båten ble døpt “Fæmund». Siden dengang har det vært kontinuerlig rutetrafikk på sjøen.

I 1904 besluttet selskapet å kjøpe ytterligere et skip, et dampdrevet jernskip, 82 fot langt og 6 fot dyptgående. Skipet ble fraktet i deler fra Trondheim med jernbane til Røros. Derfra med hest ut til Synnervika hvor skipet ble klinket sammen. Båten sto ferdig våren 1905, og har siden den gang trafikkert Femunden hver eneste sesong. Båten ble døpt “Fæmund II”.

Til og med året 1945 ble båten utelukkende fyrt med ved, og det gikk med vel 300 favner hver sesong. I 1958 ble den gamle dampmaskinen byttet ut med en 160 hk dieselmotor.

Trafikkgrunnlaget har endret seg med årene. Tømmersleping og godstrafikk var tidligere en vesentlig inntektskilde for båtselskapet, men i dag er det persontrafikken som utgjør hovedinntektskilden.

Femundsmarka nasjonalpark ble opprettet i 1971, og har gjort sitt til å opprettholde behovet for rutebåt på Femunden.

Før båten ble bygd om til passasjerbåt, var det vanlig at den fraktet både biler, hester og kyr om bord.

Her finner du artikler og annet stoff om båten og Femundsmarka

Femundsmarkas geologi
Av: Knut Volden

Femundsmarkas Geologi (PDF)

Femundsbåtene
Av: Amund Spangen

Femundsbåtene del 1 (PDF)

Femundsbåtene del 2 (PDF)

Femundsbåtene del 3 (PDF)